Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Przerwa w tkaniu, kołowrotek w ruch / A break in the weaving, spinning wheel in motion

Jako że zabrakło mi jednej włóczki, by dokończyć tkanie kraciastego pasa, który aktualnie wygląda tak:

As I ran a yarn to finish weaving plaid belt which currently looks like this:

Fragment utkanego pasa w kratkę.

Fragment utkanego pasa w kratkę.

zabrałam się za naukę przędzenia. Chociaż już naprawdę nie zostało wiele do utkania, może z jakiś metr, to jednak czekam na motek w odpowiednim odcieniu, bo te, które są dostępne, jakoś niezbyt szczególnie chcą wyglądać w połączeniu z tym, co jest na krosnach.

I’ve gone for tuition of spinning. Although it has not really been much to weave, maybe a meter, it is waiting for a proper shade skein, because the ones that are available, something not particularly want to look in conjunction with what is on the loom.

Z racji tego, że na dworze non stop leje i nie mogę iść na działkę, by popracować w ogródku, a siedzenie przed kompem dla samego siedzenia, czy też klikania bezmyślnie w gry, to trochę nużące zajęcie, wyciągnęłam zakurzony kołowrotek, który z racji narowistości nie był używany przez długie miesiące. Przytargałam go z zamiarem ujarzmienia i rozpoczęcia prac. W końcu dwa wory strzyży czekają w piwnicy na wypranie i uprzędzenie. Będzie się na czym uczyć. A nauka w sumie mi tak bardzo opornie nie idzie.

Due to the fact that it’s non-stop raining and I can not go on the land to work in the garden, and sitting in front of computer for the same seat or mindlessly clicking in the game, it’s a bit tedious job, I pulled a dusty reel, which by viciousity has not been used for months. Dragged him with the intention of subjugation and start work. Finally, two sacks shearing in the basement waiting to wash and Prejudice. It will be on the study. A study in total so it does not go very reluctantly.

Zanim jednak zaczęłam prząść, trzeba było bestię ugłaskać potopem wręcz oleju maszynowego, odpowiednio naciągnąć nici „napędowe”. Przy okazji nauczyłam się zdejmować szpulę z wrzeciona. Z początku miałam z tym dość poważne problemy, ale wystarczyło rozruszać nieco drewienko na gwincie i już teraz chodzi, jak marzenie.

But before I started spinning, it was necessary to appease the beast indeed flood machine oil, respectively, pull the thread „drive”. By the way, I learned to remove the spool from the spindle. At first I had this very serious problem, but enough to draw out a little piece of wood on the thread and now it comes, like a dream.

Kiedy już wszystko było gotowe do pracy, wzięłam motek sklepowej włóczki, który tylko walał się po szafie, więc się wreszcie na coś przydał. Zrobiłam to, bazując na poradach dziewczyn z Klubu Prządki na Facebooku. Dzięki temu wyczułam kołowrotek, ustawiłam go odpowiednio bez stresu i po „przeprzędzeniu” połowy motka poczułam, że mogę zacząć próbować przędzenia z runa, które dołączone było do kołowrotka.

When everything was ready, I took a skein of yarn from shop that just wallowed in the closet, so to finally something handy. I did it, based on the advice of the girls in the Club Spinner on Facebook. As a result I felt wheel, set it up properly without the stress and the „anticipation” half ball of yarn, I felt that I could begin to try spinning the fleece, which was attached to the reel.

Runo, z którego przędę.

Runo, z którego przędę.

Początki były naprawdę trudne. Zgranie pracy rąk i stopy napędzającej koło zamachowe okazało się zbyt wielkim wyzwaniem, niestety. Zrezygnowałam zatem z napędzania koła stopą i kręciłam nim ręcznie, powoli ucząc się, jak wyciągać odpowiednią ilość runa, by wyszła odpowiednio gruba/cienka przędza. Dwie godziny spędzone w dość niewygodnej pozycji dało w kość, ale i zaowocowało uprzędzoną nicią. Niezbyt prostą i gładką, ale to pierwsza poważna praca z kołowrotkiem w ogóle:

The beginning was really hard. Aligning work of their hands and feet driving the flywheel was too big challenge, unfortunately. Therefore I gave up driving wheels by foot and I was doing it by hand, slowly learning how to draw the right amount of undergrowth to marry suitably thick / thin yarn. Two hours spent in a rather uncomfortable position was hurt, but resulted in a spun thread. Not straight, but this is the first serious work with the reel at all:

Pierwsze prawdziwe przędzenie

Pierwsze prawdziwe przędzenie

Dziś za to próbowałam połączyć już napęd nożny i – powiem Wam – powoli zaczynał łapać, o co w tym wszystkim chodzi. Uprzędłam całą szpulę, a jeszcze zostało trochę runa do ćwiczenia… no i wspomniane wcześniej worki ze strzyżą. Te ostatnie chyba wezmę na działkę i tam je wyczyszczę.

Today, as it has tried to connect the drive pedal and – I tell you – slowly began to catch what this is all about. I spinned the entire spool, and even has a little fleece to practice… and said earlier bags of fleece. The latter probably take at the land to clearing them there.

A tak wygląda dzisiejsza robota:

And here is today’s job:

Drugi dzień przędzenia. Może nie jest to mistrzostwo świata, ale początki nie zawsze są łatwe.

Drugi dzień przędzenia. Może nie jest to mistrzostwo świata, ale początki nie zawsze są łatwe.

Można porównać sobie z tym, co robiłam, kiedy dopiero zaczynałam… z „najpierwszym” uprzędem:

You can compare it with what I was doing when I just started … the „very first” prior:

Najpierwsze przędzenie

Reklamy

1 komentarz»

  W przerwie między deszczem | Wszystko i nic wrote @

[…] tylko siadła do kołowrotka (skoro już działa – o jego uruchomieniu możecie poczytać TUTAJ). Zostało mi jednak bardzo malutko runa, więc będę musiała zająć się worami strzyży: […]


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: