Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Październik, 2013

Monotematycznie / Monothematic

I znów posiedzenie przy krośnie zaowocowało krajką. Ma około 5 cm szerokości i w całości utkana z wełny. Długość zmierzę, jak tkanina sobie „odpocznie”.

And again, sitting at a loom led to selvedge. It is about 5 inches wide and entirely woven from wool. LengthI will measure, when the fabric will „rest”.

Nowa krajka. Jeszcze "odpoczywa" na krośnie. *** New selvage. Even "resting" on a loom.

Nowa krajka. Jeszcze „odpoczywa” na krośnie.
***
New selvage. Even „resting” on a loom.

Czuję się trochę zmęczona i obolała po całym dniu przy krośnie, ale bardzo zadowolona. Wzór mi się znów podoba i może jeszcze go powtórzę w innym zestawie kolorów? A Wam, jak się widzi tak krajka?

I feel a little tired and sore after a long day at the loom, but very happy. I like this pattern and may I repeat it in a different set of colors? And how do you like this selvage?

Reklamy

Dzień Tkaczki / Weaver Day

Zwykle ten dzień zwykłam spędzać w Bliżynie, gdzie w Domku Tkaczki czekały zawsze chętne do współpracy krosna i przepyszny poczęstunek, a także (może a zwłaszcza) wspaniali, pełni zapału do zaszczepiania swoich zainteresowań innym ludzie. Niestety, ten rok był (i jest) jaki był (i jest), zatem Dzień Tkaczki spędziłam w domu. Nie zmarnowałam tego „wolnego” czasu danego przez kapryśny Los. Usiadłam zatem przy swoim krośnie, które może nie jest z prawdziwego zdarzenia, ale bardzo funkcjonalne i utkałam do końca krajkę.

Normally, I used to spend these day in Bliżyn, where in the House of Weaver waited a  cooperative looms and delicious refreshments, and (perhaps especially) great, full of enthusiasm to inoculate their interests to other people. Unfortunately, this year was (and is) what was (and is), so the Weaver Day I spent at home.  I  din’t wasted this „free” time given by capricious fate.  So I sat at my loom, which may not be a real loom, but very functional and wove to the end a selvedge.

Świeżo utkana krajka.

Świeżo utkana krajka.

Teraz musi sobie poleżeć i „odpocząć”, by można było prace nad nią całkowicie zakończyć. A do czego posłuży, to się zobaczy w przyszłości.

Now it has to lie down and „rest”, to be able to work on it completely finished.  And what it was for, we’ll see in the future.

Koniec wyprzedaży.

I skończyła się nasza posezonowa wyprzedaż.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo i zakupy. Niechaj nabyte produkty dobrze służą przez lata 🙂

Nowy projekt / New project

Na chwilkę oderwałam się od krosna, żeby pokazać nad czym obecnie pracuję. Oto taka krajka właśnie się tka:

At the moment I broke away from the loom to show You what I’m currently working on. Behold, this was the weaving selvage:

Krajka tkana na bardku.

Krajka tkana na bardku.

Ten wzór i dobór kolorów mnie się bardzo podoba (mam nadzieję, że Wam też). Dlatego kończę wpis i idę tkać dalej.

The design and choice of colors, really I like (I hope that you too). So I finish the entry and go to weave on.

WYPRZEDAŻ!

Witajcie!

Na Allegro wystawiłam nieco przedmiotów, które mogą Wam się przydać. Zerknijcie zatem pod ten link: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=240940 i przejrzyjcie ofertę.

Życzę udanych zakupów.