Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Luty, 2014

I jeszcze jeden szalik / And another scarf

Z powodu kolana uszkodzonego przez mojego psa, weekend musiałam spędzić siedząc i ograniczając chodzenie do najpotrzebniejszych miejsc. Wykorzystując ten niefortunny splot zdarzeń (bo plany spędzenia weekendu były zdecydowanie inne), nałożyłam osnowę na krosno i utkałam dwa szaliki. Jeden wyszedł zdecydowanie dla mnie (ból trochę rozpraszał i nie pozwalał się skupić na pracy), a drugi powędruje do kogoś, ale na razie jeszcze nie znalazł właściciela. Wyszedł dość malutki, więc osoba, która będzie go nosić musi też być niewielka.

Because of the knee damaged by my dog​​, I had to spend the weekend sitting and limiting walking to the most needed areas. Using this unfortunate combination of events (because plans to spend the weekend were definitely different), I put the warp on the loom and wove two scarves. One is definitely for me (pain a little distracted and did not allow to focus on the job), and the other will go to someone, but so far it have not found the owner. He came out pretty tiny, so the person who will wear it must also be small.

Oto kilka zdjęć weekendowych szalików:

Here are some pictures of the weekend scarves:

Mój szaliczek. Jeśli znów zawitają do nas mrozy, będzie jak znalazł. / My scarf. If the cold weather comes back again, it will be perfect.

Mój szaliczek. Jeśli znów zawitają do nas mrozy, będzie jak znalazł. / My scarf. If the cold weather comes back again, it will be perfect.

Widać, czemu wyszedł dla mnie? / You can see why this is for me?

Widać, czemu wyszedł dla mnie? / You can see why this is for me?

Szaliczek w rozmiarze dziecięcym. / Scarf in children's size.

Szaliczek w rozmiarze dziecięcym. / Scarf in children’s size.

Zbliżenie na splot. / Closeup of weave.

Zbliżenie na splot. / Closeup of weave.

Reklamy