Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Marzec, 2014

Nowa torba / New bag

Pamiętacie „materiał” w prążki, który prezentowałam parę wpisów temu? A czy pamiętacie, że miał być przeznaczony na uszycie czegoś?
No to teraz zobaczcie, co z niego mi się zrobiło:

Remember the „material” in the bands, which I presented a few posts ago? And if you remember, that was intended to sew something?
Well now look what it did to me:

Tak oto torebka prezentuje się na człowieku, to znaczy na mnie. / Thus handbag looks for a man, that is on me.

Tak oto torebka prezentuje się na człowieku, to znaczy na mnie. / Thus handbag looks for a man, that is on me.

Taka oto dość poręczna torba się uszyła. Pasek i boki torby zostały utkane osobno i później wszyte. Guzik i  pętelka zotały zrobione ze sznurka, który wcześniej splotłam.

This here is quite handy bag is sewn. The strap and side bags are woven separately and then sewn. Button and loop were made ​​of twine, which I had weave ealier.

Tak wyglądają doszyte boki torby, które od razu tworzą pasek. / So look stitched sides bags that immediately form a strip.

Tak wyglądają doszyte boki torby, które od razu tworzą pasek. / So look stitched sides bags that immediately form a strip.

Niestety, nie nauczyłam się jeszcze robić podszewek, więc torba jest jej pozbawiona, co raczej nie przeszkodzi z niej w pełni korzystać, bo materiał tkałam dość ściśle.

Unfortunately, yet I not learned to do linings, so the bag is its lacking, but rather it not make not interfere with the full use because the material I woven quite closely.

A tak torba wygląda w środku, wydaje się być pojemna. / And this bag looks like, seems to be roomy.

A tak torba wygląda w środku, wydaje się być pojemna. / And this bag looks like, seems to be roomy.

Jak Wam się podoba to, co stworzyłam?

How do you like what I created?

Reklamy

Mini książeczki / Mini books

Obiecałam, że pokażę, jak kolejne mini książeczki wyjdą lepsze od tej pierwszej? Obiecałam. Zatem pokazuję:

I promised to show you when another mini books come out better than the first? I promised. Thus, I show:

Dwie, niemal profesjonalne książki, a raczej notatniki. / Two, almost professional books, or rather notebooks.

Dwie, niemal profesjonalne książki, a raczej notatniki. / Two, almost professional books, or rather notebooks.

Czarna też miała dostać ozdobę na okładce, ale mój klej okazał się za mało klejący i w rezultacie została "goła". / Black one also had to get a decoration on the cover, but my glue proved to be too little sticky and as a result book stay "naked".

Czarna też miała dostać ozdobę na okładce, ale mój klej okazał się za mało klejący i w rezultacie została „goła”. / Black one also had to get a decoration on the cover, but my glue proved to be too little sticky and as a result book stay „naked”.

Jak widać, kartki są czyste, niezadrukowane, więc zawsze można na nich zapisać ważne informacje (np. numer telefonu) albo pomysł na książkę, poemat, czy obiad. / As you can see, pages are clean, unprinted, so you can always save them important information (eg phone number), or an idea for a book, poem, or dinner.

Jak widać, kartki są czyste, niezadrukowane, więc zawsze można na nich zapisać ważne informacje (np. numer telefonu) albo pomysł na książkę, poemat, czy obiad. / As you can see, pages are clean, unprinted, so you can always save them important information (eg phone number), or an idea for a book, poem, or dinner.

Tak na prawdę, to jest czwarta i piąta z kolei książeczka w wersji minimalistycznej. Te dwie, których brak w rozliczeniu otrzymały łańcuszki i ozdobniki i zostały w komisie nim zdążyłam je sfotografować.
W zaciskach „dojrzewają” kolejne dwie (na jednym ze zdjęć można zobaczyć je jeszcze bez okładek, daleko w tle). Wieczorem je wyjmę, bo powinny już się dobrze skleić.
To nie koniec nowości. Ale o tym w następnym „odcinku”.

In fact, this is the fourth and fifth book, in minimalist version. The two which are missing in the settlement, received the necklaces and ornaments and they went on commission before I could photograph them.
In the terminals „mature” another two (on one of the pictures you can see them without covers, far in the background). In the evening, I’ll take them out, they should have a good glue to that time.
This is not the end of the news. But more about that in the next „episode”.

 

 

 

 

Coś całkiem nowego / Something quite new

Za namową (bardzo silną zresztą) mojej znajomej z MADE BY HANDS zajęłam się introligatorstwem. Tylko nie takim na pełną skalę, ale w wersji miniaturowej.
Oto przedstawiam pierwszą mini-książeczkę, jaką udało mi się stworzyć:

At the insistence of (very strong anyway) my friend from MADE BY HANDS I dealt with the bookbinder. Just not as a full-scale, but in miniature version.
Here I present the first mini-book, which I was able to create:

3,3 cm wysokości i tyle samo szerokości, grubość 0,9 cm / 3.3 cm in height and the same width, thickness 0.9 cm

3,3 cm wysokości i tyle samo szerokości, grubość 0,9 cm / 3.3 cm in height and the same width, thickness 0.9 cm

Jest okrutnie koślawa, ale wygląda dobrze. Jak na ten „pierwszy raz”.

It is cruelly valgus, but it looks good. As for the „first time”.

Mini-książeczka / Mini-book

Mini-książeczka / Mini-book

Błędy jakie popełniłam w jej stworzeniu, naprawię przy następnej mini-książeczce. Za bardzo spieszno mi było, by zobaczyć końcowe efekty, żeby ocenić, czy w ogóle nadaję się do takiej pracy, czy tylko mi się wydaje, że się nadaję.
Po tej próbie myślę, że na jednej ręcznie wykonanej książce się nie skończy. I pewnie nie poprzestanę na wersjach miniaturowych.
No, koniec pisania, trzeba się brać do roboty.

Mistakes that I made in its creation, I’ll fix the next mini-booklet. Too much haste I had to see the final results, to assess whether or not suited to such work, or just seems to me that I’m good.
After this test, I think that on one hand-made book is not over. I probably would not confine to miniature versions.
Well, the end of the writing, you have to take to work.

Haftowana sakiewka / Embroidered purse

Długo czekała na tę chwilę. Dokładnie 18 października 2012 roku skończyłam haft. Wczoraj dopiero sakiewka nabarła ostatecznych kształtów.

It long waited for this moment. Exactly 18 October 2012 I was to turn end embroidery. Yesterday finaly a purse take a final shape.

Sakiewka w całej okazałości. / Purse in all its glory.

Sakiewka w całej okazałości. / Purse in all its glory.

Aż nie mogę uwierzyć, że tyle czasu leżała w zapomnieniu, kiedy to ja zajmowałam się milionem innych, ważniejszych spraw. Tym bardziej się cieszę, że już wygląda, jak powinna.

I can not believe that so much time it lying in obscurity , when I took care to a million other more important matters . Even more I am glad that already it looks as it should.

W zbliżeniu / In colseup

W zbliżeniu / In closeup

Wzór haftu jest jak najbardziej historyczny, lecz użyte materiały – z bólem serca muszę przyznać – już nie. Chociaż wyszywałam na czystym lnie, to do pracy wykorzystałam mulinę bawełnianą, a sznureczki i frędzle są z bawełnianej włóczki. Cóż, to wciąż była sakiewka ćwiczebna i muszę przyznać, że jak na ćwiczenia, wyszła naprawdę dobrze. Być może już następna będzie wykonana jedwabną lub wełnianą nicią? Któż to wie?

The embroidery pattern is the most historical, but the materials – with a heavy heart I have to admit – not anymore. Although I embroidered on pure linen , to the work I used a cotton mouline threads and strings and tassels are of cotton yarns . Well, it was still a practice purse and I must admit: like an exercise, it came out really well. Maybe next one will be made ​​with silk or woolen thread? Who knows?

Oto, jak prezentuje się sakiewka, kiedy jest związana. / Here , as presented in the purse when it is bounded.

Oto, jak prezentuje się sakiewka, kiedy jest związana. / Here , as presented in the purse when it is bounded.

A teraz idę trochę odpocząć, jak na niedzielne popołudnie przystało. Jutro pokażę Wam coś nowego, co powstało w tak zwanym międzyczasie.

And now I’m going to get some rest, as befits a Sunday afternoon. Tomorrow I’ll show you something new, which was created in the meantime.

Baza do dalszych prac / Base for further work

To, że nic nowego nie pojawia się na blogu, nie znaczy, że nic nie robię. Robię, robię, tylko pracy jest tak dużo i tyle się dzieje wokół, że ze wszystkim nie nadążam.
Ale pochwalę się utkanym kawałkiem materiału w nowym wzorze.

The fact that nothing new appears on the blog, does not mean doing nothing. I do, I do, I only work so much and so much is happening around that I can not keep up with everything.
But I praise be woven piece of cloth in the new pattern.

Fragment utkanego materiału. / Fragment of woven fabric.

Fragment utkanego materiału. / Fragment of woven fabric.

Na 90% będą z niego torby na ramię, ale może coś innego przyjdzie mi do głowy i sama się zaskoczę.
W tak zwanym międzyczasie zszywam swoją zapomnianą, haftowaną sakiewkę. Pozostało ją tylko ozdobić sznurkami i frędzlami i znów będę miała się czym pochwalić.
Nic to, śniadanie zjedzone, herbata wypita, trzeba brać się za robotę.

At 90% it will be shoulder bag, but maybe something else will come to my mind and I’ll surprise myself.
In the meantime, I stapling my forgotten, embroidered purse. It left only to decorate the strings and tassels, and again I will have something to boast about.
Nothing is, breakfast is eaten, tea is drunk, I need to back to the job.