Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Maj, 2014

Deszczowa niedziela / Rainy Sunday

Z powodu deszczu prace na „polu” zostały wstrzymane. A że moja skromna osoba nie umie usiedzieć bezczynnie, to zabrała się tkanie. Już od wielu dni mnie krosno ciągnęło niczym magnes, więc trzeba było dać upust potrzebom i namiętnościom.
Z tego wszystkiego powstały dwie, malutkie krajki. O takie:

Because of the rain the work in the „field” have been suspended. And that’s my humble person can not sit idly by, it took up weaving. For many days loom drew me like a magnet, so you had to give vent to the needs and passions.
From all this arose two tiny selvedge. About this:

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Miały być to podstawy pod podwiązki, ale wyszły za szerokie, więc muszą posłużyć do innych celów.
Cóż, tak to jest, jak się długo podwiązek nie robi…

They were to be a basis for garters, but came too wide, so they must be used for other purposes.
Well, yes it is, how long does garters …

Reklamy

Na Jarmarku w Jemielnicy / At the Fair in Jemielnica

Nareszcie się trochę ogarnęłam i znalazłam chwilę czasu na napisanie krótkiej notki o tym, jak się bawiliśmy na Jarmarku Cysterskim w Jemielnicy.
Bawiliśmy się świetnie. Spotkaliśmy się z tak ciepłym i miłym przyjęciem, że na pewno wrócimy tam w przyszłym roku.

Finally I have a little overwhelmed myself, and I found some time to write a short note about how I spend time on Fair Cistercian in Jemielnica.
We had a great time. We met with such a warm and pleasant welcome, it will go back next year.

Z braku miejsca w naszym aucie nie zabrałam ze sobą swoich utkanych, wyhaftowanych i uszytych rzeczy, by się nimi pochwalić przed szerszą publicznością. Za to zabrałam ze sobą obowiązkowo lucety i wrzeciono i za ich pomocą robiłam „karierę” wśród ludzi z „zewnątrz”, którzy przyszli zobaczyć, jak to w dawnej bywało.

For lack of space in our car I did not took with me my woven, embroidered and sewn things to show them to a wider audience. But I brought mandatory lucets and spindle, and with their help I did a „career” of people from „outside” who came to see, as in the former at times.

Niestety, zdjęć podczas pracy mi nie zrobiono albo ich jeszcze nie odnalazłam w internecie. Mogę się pochwalić tylko tymi:

Unfortunately, the photos while I work were not taken or I could not find them yet on the internet. I can only commend these: