Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Mini-książeczki

Prezent urodzinowy / Birthday gift (10 / 52)

Ostatnio poproszono nas o wykonanie prezentu / pamiątki na pięćdziesiąte urodziny dla pewnego mężczyzny, zaznaczając, iż musi to być typowo męski prezent, z bardzo męskimi akcentami. Z naciskiem na „króliczki”.

Recently we were asked to execute gifts / souvenirs on the fiftieth birthday of a man, stating that it must be a typically masculine gift, a very masculine twist. With focus on bunnies.

Zatem przystąpiliśmy do dzieła:

 • „Króliczek” został wycięty z cieniutkiej blachy.
 • Następnie dodaliśmy „tło” z grubej, naturalnej, brązowej skóry.
 • Buciki sznurowane powstały z ręcznie plecionego, bawełnianego sznurka.
 • Pasek zrobiony został z naturalnej skórki i sprzączki mosiężnej (datowanej na XIV w.).
 • Do tego gustowna „wstążeczka” z metalowej kokardki i ręcznie uplecionego lnianego sznureczka.
 • Całość dopełnia miniaturowa książeczka (ręcznie zszywana lnianą nicią i oklejana naturalną skórą), przeznaczona na wpisy z życzeniami dla solenizanta.
Therefore, we proceeded to work:
 • „Bunny” was cut out of sheet metal.
 • Then we added the background” of thick, natural brown leather.
 • Lace-up shoes were created with hand-braided cotton string.
 • Belt is made from natural leather and brass buckles (which dates back to the fourteenth century.).
 • With this tasteful ribbonwith metal bow and hand braided linen string.
 • It is completed by a miniature book (hand-stitched with a linen thread and covering with natural leather), intended for entries for the birthday wishes.

prezent02prezent03

Prezent bardzo się spodobał tak proszącym nas o pomoc, jak i samemu zainteresowanemu.
Zatem życzymy sto lat! Dołączając się do życzeń gości urodzinowych.

Gift was very liked so pleading for our help, and main interested.
Therefore, we wish one hundred years! By attaching ourselves to the wishes of g
uests invited to a birthday party.
Reklamy

Falcon 2014

Nie, nie będziemy tam osobiście (czego bardzo żałujemy), ale nasze wyroby już tak. Dzięki uprzejmości Ingvara z Reenactment Market każdy będzie mógł zobaczyć i – co najważniejsze – pomacać to, co robimy. Zapraszamy serdecznie na stoisko RM. I to nie tylko ze względu na nasze wyroby, ale też zachęcamy do obejrzenia innych towarów, które będą tam prezentowane. Naprawdę warto!

No, we will not be there in person (which we really regret), but our products will be there. Courtesy of Ingvar from the Reenactment Market everyone will be able to see and most importantly – to touch that, what we do. We invite you to stall of RM. Not just because of our things, but we encourage you to look at other products that will be presented there. They really worth it!

Mini książeczki / Mini books

Obiecałam, że pokażę, jak kolejne mini książeczki wyjdą lepsze od tej pierwszej? Obiecałam. Zatem pokazuję:

I promised to show you when another mini books come out better than the first? I promised. Thus, I show:

Dwie, niemal profesjonalne książki, a raczej notatniki. / Two, almost professional books, or rather notebooks.

Dwie, niemal profesjonalne książki, a raczej notatniki. / Two, almost professional books, or rather notebooks.

Czarna też miała dostać ozdobę na okładce, ale mój klej okazał się za mało klejący i w rezultacie została "goła". / Black one also had to get a decoration on the cover, but my glue proved to be too little sticky and as a result book stay "naked".

Czarna też miała dostać ozdobę na okładce, ale mój klej okazał się za mało klejący i w rezultacie została „goła”. / Black one also had to get a decoration on the cover, but my glue proved to be too little sticky and as a result book stay „naked”.

Jak widać, kartki są czyste, niezadrukowane, więc zawsze można na nich zapisać ważne informacje (np. numer telefonu) albo pomysł na książkę, poemat, czy obiad. / As you can see, pages are clean, unprinted, so you can always save them important information (eg phone number), or an idea for a book, poem, or dinner.

Jak widać, kartki są czyste, niezadrukowane, więc zawsze można na nich zapisać ważne informacje (np. numer telefonu) albo pomysł na książkę, poemat, czy obiad. / As you can see, pages are clean, unprinted, so you can always save them important information (eg phone number), or an idea for a book, poem, or dinner.

Tak na prawdę, to jest czwarta i piąta z kolei książeczka w wersji minimalistycznej. Te dwie, których brak w rozliczeniu otrzymały łańcuszki i ozdobniki i zostały w komisie nim zdążyłam je sfotografować.
W zaciskach „dojrzewają” kolejne dwie (na jednym ze zdjęć można zobaczyć je jeszcze bez okładek, daleko w tle). Wieczorem je wyjmę, bo powinny już się dobrze skleić.
To nie koniec nowości. Ale o tym w następnym „odcinku”.

In fact, this is the fourth and fifth book, in minimalist version. The two which are missing in the settlement, received the necklaces and ornaments and they went on commission before I could photograph them.
In the terminals „mature” another two (on one of the pictures you can see them without covers, far in the background). In the evening, I’ll take them out, they should have a good glue to that time.
This is not the end of the news. But more about that in the next „episode”.

 

 

 

 

Coś całkiem nowego / Something quite new

Za namową (bardzo silną zresztą) mojej znajomej z MADE BY HANDS zajęłam się introligatorstwem. Tylko nie takim na pełną skalę, ale w wersji miniaturowej.
Oto przedstawiam pierwszą mini-książeczkę, jaką udało mi się stworzyć:

At the insistence of (very strong anyway) my friend from MADE BY HANDS I dealt with the bookbinder. Just not as a full-scale, but in miniature version.
Here I present the first mini-book, which I was able to create:

3,3 cm wysokości i tyle samo szerokości, grubość 0,9 cm / 3.3 cm in height and the same width, thickness 0.9 cm

3,3 cm wysokości i tyle samo szerokości, grubość 0,9 cm / 3.3 cm in height and the same width, thickness 0.9 cm

Jest okrutnie koślawa, ale wygląda dobrze. Jak na ten „pierwszy raz”.

It is cruelly valgus, but it looks good. As for the „first time”.

Mini-książeczka / Mini-book

Mini-książeczka / Mini-book

Błędy jakie popełniłam w jej stworzeniu, naprawię przy następnej mini-książeczce. Za bardzo spieszno mi było, by zobaczyć końcowe efekty, żeby ocenić, czy w ogóle nadaję się do takiej pracy, czy tylko mi się wydaje, że się nadaję.
Po tej próbie myślę, że na jednej ręcznie wykonanej książce się nie skończy. I pewnie nie poprzestanę na wersjach miniaturowych.
No, koniec pisania, trzeba się brać do roboty.

Mistakes that I made in its creation, I’ll fix the next mini-booklet. Too much haste I had to see the final results, to assess whether or not suited to such work, or just seems to me that I’m good.
After this test, I think that on one hand-made book is not over. I probably would not confine to miniature versions.
Well, the end of the writing, you have to take to work.