Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla bardko

Krajki / Selvedges (5 & 6/52)

Długo się nie chwaliłam niczym nowym, bo po pierwsze – nie było na to czasu przed wyjazdem, a po drugie – dopiero dziś, mam czas i możliwość usiąść przy komputerze i coś napisać.

Long time I don’t praised of nothing new, because for first – there was no time before departure, and secondly today I have time and the opportunity to sit down at the computer and write something.

Przed wyjazdem do Jemielnicy (który opiszę później, jak tylko odkopię aparat fotograficzny w garażu) utkałam kilka krajek. Dokładnie trzy krajki. Pochwalę się tylko dwoma, bo… nie mam aparatu, by zrobić zdjęcie trzeciej, czego nie zdążyłam zrobić przed turniejem.

Before traveling to Jemielnica (which I will describe later, as soon as the camera will be uncovered in the garage) I wove a few selvedges. Exactly three selvedges. I’ll brag about only two, because … I do not have a camera to take a picture of the third one, which I could not do before the tournament.

Oto najnowsze tkane paski:

Here is the latest woven strips:

krajka, selvedge

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Reklamy

Falcon 2014

Nie, nie będziemy tam osobiście (czego bardzo żałujemy), ale nasze wyroby już tak. Dzięki uprzejmości Ingvara z Reenactment Market każdy będzie mógł zobaczyć i – co najważniejsze – pomacać to, co robimy. Zapraszamy serdecznie na stoisko RM. I to nie tylko ze względu na nasze wyroby, ale też zachęcamy do obejrzenia innych towarów, które będą tam prezentowane. Naprawdę warto!

No, we will not be there in person (which we really regret), but our products will be there. Courtesy of Ingvar from the Reenactment Market everyone will be able to see and most importantly – to touch that, what we do. We invite you to stall of RM. Not just because of our things, but we encourage you to look at other products that will be presented there. They really worth it!

Takie sobie maleństwo

Taka malutka i cieniutka krajka gości obecnie na moim krośnie:

This tiny and thin selvage is currently on my loom:

Wąska krajka tkana na bardku / Narrow selvage woven on bardko

Wąska krajka tkana na bardku / Narrow selvage woven on bardko

 

Nowy projekt / New project

Na chwilkę oderwałam się od krosna, żeby pokazać nad czym obecnie pracuję. Oto taka krajka właśnie się tka:

At the moment I broke away from the loom to show You what I’m currently working on. Behold, this was the weaving selvage:

Krajka tkana na bardku.

Krajka tkana na bardku.

Ten wzór i dobór kolorów mnie się bardzo podoba (mam nadzieję, że Wam też). Dlatego kończę wpis i idę tkać dalej.

The design and choice of colors, really I like (I hope that you too). So I finish the entry and go to weave on.