Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla fantastyka

Falcon 2014

Nie, nie będziemy tam osobiście (czego bardzo żałujemy), ale nasze wyroby już tak. Dzięki uprzejmości Ingvara z Reenactment Market każdy będzie mógł zobaczyć i – co najważniejsze – pomacać to, co robimy. Zapraszamy serdecznie na stoisko RM. I to nie tylko ze względu na nasze wyroby, ale też zachęcamy do obejrzenia innych towarów, które będą tam prezentowane. Naprawdę warto!

No, we will not be there in person (which we really regret), but our products will be there. Courtesy of Ingvar from the Reenactment Market everyone will be able to see and most importantly – to touch that, what we do. We invite you to stall of RM. Not just because of our things, but we encourage you to look at other products that will be presented there. They really worth it!

Reklamy

Gildia w Opolu, (nie) całkiem fantastycznie / Guild in Opole, (not) quite fantastic

W ostatnią sobotę (13 kwietnia br.) mieliśmy nie lada okazję uczestniczyć w IV Opolskich Spotkaniach Fantastycznych, gdzie prezentowaliśmy rzemiosło średniowieczne oraz pokazywaliśmy swoje wyroby. Chętnym opowiadaliśmy również o naszej pasji, jaką jest odtwórstwo. Co prawda był to bardziej konwent fantasy (na co ewidentnie wskazuje nazwa), ale wszak nigdy dość możliwości zarażania swoją pasją, czyż nie?

Poniżej nieco fotografii zrobionych podczas OSFu (przepraszam, że są jednorakie).

***

Last Saturday (April 13 this year.) we had a real opportunity to participate in IV Opole’s Fantasy Meetings, where we presented the medieval crafts and showed our wares.  The person who will heard we talked also about our passion, which is re-enacting. Although it was more of a fantasy convention (which clearly indicates the name), but after all, never quite possible to infect your passion, do not you?

Below are some photographs taken during OFM (sorry, that they are look the same).

Chico Kaletnik przy pracy Tancerka Belly Dance Tancerka Belly Dance Tancerka Belly Dance Nasz kramik Nasz kramik Ćwiczący wojownik