Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla plecenie

Sznurki, sznurowadła / Cords, (shoe)laces

Naplątałam znów trochę sznurków. Mają już swój cel i przeznaczenie, a ja mogę usiąść i zrobić parę nowych rzeczy na Wystawę w Prudniku, której nie mam zamiaru w tym roku nie odwiedzić.

I knotted some cords again. They already have their target and destination, and I can sit and do some new things at the Prudnik Exhibition, which I have no intention of not visiting this year.

A oto zwoje gotowych sznurków:

Here are the roll made of laces:

sznurki09

Reklamy

Uzależnienie / Addiction

Chyba jestem uzależniona od sznurków… oto, co uplotłam w „międzyczasie”:

I think I’m addicted to strings… That’s I wove in the „meantime”:

Parę nowych kłębków / A few new balls

Parę nowych kłębków / A few new balls

Zaplątana / Entangled

Długo nic nie pisałam, bo musiałam upleść kilometry sznurków. A przecież nie będę Was zanudzać codziennym wpisem, ileż to już zrobiłam, a ile jeszcze mi zostało do zrobienia. Tak więc zrobiłam, co miałam i mogę usiąść na przykład do krosna i utkać parę szlików, bo już jesień za niedługo się pojawi w naszych stronach.

Long time did not write anything because I had to weave kilometers of strings. And I will not bore you with daily entry, how much is already done, and how much I have left to do. So I did what I did and I can sit down, for example, to the loom and weave a few scarfs, because a fall for the soon will appear in our parts.

Zatem zostawiam Was z moimi sznurkami, a sama zabieram się za tkanie.

So, I leave you with my strings, and taking myself for weaving.

Całe stado sznurkowych kłębków / A whole herd of string clusters shall

Całe stado sznurkowych kłębków / A whole herd of string’s clusters shall