Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla ręcznie wykonane

Sznurki, sznurowadła / Cords, (shoe)laces

Naplątałam znów trochę sznurków. Mają już swój cel i przeznaczenie, a ja mogę usiąść i zrobić parę nowych rzeczy na Wystawę w Prudniku, której nie mam zamiaru w tym roku nie odwiedzić.

I knotted some cords again. They already have their target and destination, and I can sit and do some new things at the Prudnik Exhibition, which I have no intention of not visiting this year.

A oto zwoje gotowych sznurków:

Here are the roll made of laces:

sznurki09

Reklamy

Wełniane skarpety / Woolen socks

W szafie mam dużo uprzędzonej wełny, która nie przedstawia zbyt wielkiej wartości: jest brzydko (krzywo) uprzędzona, powiązana w wielu miejscach, bo pogryzły ją mole i w ogóle jest brzydka. Wstyd ją światu pokazywać.

In the closet I have a lot of spuned wool, which does not have too great value: it is ugly (askew) spun, tied in many places, because was eaten by moth, and even is ugly. It’s shame to show it to the world.

Mając zatem trochę więcej wolnego czasu, postanowiłam przerobić ją na skarpetki. Dla siebie. Znalazłam film na You Tube świetnie pokazujący, jak zrobić skarpety na szydełku i zabrałam się do pracy. Oto, co powstało (i jak powstawało) w sześć dni:

Having therefore a little more free time, I decided to convert it into a socks. For myself. I found the video on You Tube (in polish version) great showing how to make socks with crochet and I get to work. Here’s what came out (and how arose) in six days:

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Nie są to skarpety idealne, ale jak na pierwszą parę, jestem z nich bardzo dumna.

There are sock not perfect, but for the first pair, I’m very proud of them.

Ach, i sznureczki do wiązania skarpet też są ręcznie robione na lucecie z przędzonej przeze mnie wełny. Chwosty również wykonałam sama. Dzięki temu rozwiązaniu skarpety przylegają do ciała cały czas i się nie zsuwają.

Oh, and strings to tie or socks are hand-made by me on lucet with wool that I spun. Tassels also was made by myself. With this embodiment, the sock adhering to the body all the time and does not slip.

Moje nowe śliczności / My new pretties

Już od wtorku się nimi cieszę, ale dopiero teraz mogę się Wam nimi pochwalić. Otóż otrzymałam od Drzeworyta dwa przepiękne lucety. O, takie:

Already on Tuesday delighted with them, but now I can show them off to you. Well I received from Drzeworyt two beautiful lucets. Oh, this:

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Dwa lucety, gotowe do pracy. / Two lucets, ready to work.

Są inne, niż mój „staruszek”: dłuższe, o węższych ramionach, przez co początki pracy z nimi były trochę uciążliwe. Ale już po chwili weszłam w rytm i mogę robić kolejne kilometry sznurków. A tak wygląda stare z nowym:

There are different than my „old man”: a longer, they have narrower shoulders, thus the beginnings of working with them were a little tedious. But after a while I got into the rhythm and I can do the miles of strings. And it looks like the old with the new:

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Na starym widać lata pracy i tysiące kilometrów uplecionych sznurków. Idzie na zasłużoną emeryturę. / On the old one You can see years of work and thousands of kilometers of strings which are woven. He goes into retirement.

Aktualnie oba lucety są w użyciu: na jednym powstaje niebieski, wełniany sznureczek, na drugim – biały, bawełniany i niezmiernie cieniutki.

Currently both lucets are in use: one arises blue woolen cord, on the other – white, cotton and extremely thin.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z niebieskim, wełnianym sznureczkiem. / Lucet with blue wool string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Lucet z białym, bawełnianym i okrutnie cieniutkim sznureczkiem. / Lucet with white, cotton and cruelly thin string.

Dziękuję za uwagę i biegnę dalej pracować.

Thank you for your attention and I’m running to continue working.