Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla rzemiosło

Koniec jest bliski! / The End is Near!

Końcówki są najgorsze… widzisz, że już niewiele zostało do zrobienia, a robota się ciągnie i ciągnie i końca jej nie widać… Mogę się założyć, że tę resztkę kłębka będę przerabiać na sznurek do końca tego dnia.

Endings are the worst… you see you have not much to do and the work continues on and on and you can’t see the end of it… I bet that the rest of hank I will be transformed into a string to the end of the day.lucety05

Reklamy

52 projekty w 2015… / 52 projects in 2015…

Tak zwie się wydarzenie udostępnione na fejsie, w którym zatwierdziłam swój udział. Dzięki temu, że będę mogła się ścigać z innymi rękodzielnikami z różnych dziedzin, będę bogatsza o co najmniej pięćdziesiąt dwie różne rzeczy, bo planów i pomysłów mam sporo.

Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do udziału w wydarzeniu: 52 projekty w 2015.

That is the name of event on Facebook in which I will participate. Thereby that I could race with another handicraftsmans of different disciplines I will be riched of 52 things, and I have a lot of plans and ideas.

If someone want to, that I invite to participate in event: 52 pojects in 2015 (but it is in polish).

W pełni zaskoczenia / Fully surprise

Zupełnie spontanicznie zostałam wyrwana na XVII Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego.
Pokazuję, co umiem, czyli zajmuję ręce przędzeniem na przemiennie z pleceniem sznurków. Oczywiście na stole mam wyłożone do pokazania swoje wytwory, by móc się nimi pochwalić przed ludźmi odwiedzającymi wystawę.

Quite spontaneously I were pulled at the XVII Exhibition of Folk Artists and Crafts Polish-Czech Border.
Showing what I can do, or dealing hands on spinning or alternates weaving with strings. Of course, on the table have lined up to show mine creations to be able to show them off in front of people visiting the exhibition.

Jakby ktoś miał wolny czas i ochotę, to zapraszam do Prudnika, do OSiRu na ul. Łuczniczej 1.

As if someone had free time and feel like it, I invite you to Prudnik to OSiR on Archery Street 1.

Nauka nie idzie w las / The study does not go into the woods

Tylko do biblioteki miejskiej. Będę uczyć dzieciaki, jak wygląda proces przędzenia i tkania. I to w praktyce. I to już jutro.

Only to municipal library. I’ll teach the kids how looks the process of spinning and weaving. And in practice. And it will be tomorrow.

Roboty trochę z tym jest, bo trzeba przygotować wszystko, co potrzebne: kołowrotek, krosna, ramki do tkania, wełnę w kłębkach i runo do przędzenia. No i sprawdzić po zimie ubrania średniowieczne. Mole na pewno nic z nimi nie zrobiły, bo schowałam je w worki próżniowe.

I have a little work with it, is because I have to prepare everything needed: wheel, loom, frame weaving, wool in hanks and fleece for spinning. Well, I must check the medieval clothes after winter. Moths certainly none of them did not, because I hid them in vacuum bags.

Zostawiam Was z gotowymi już rameczkami, a ja uciekam do dalszych przygotowań.

I leave you with ready-made frames already weaving, and I’m running for further preparation.

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie ;)

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie 😉