Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla tkanie ręczne

Krajki / Selvedges (5 & 6/52)

Długo się nie chwaliłam niczym nowym, bo po pierwsze – nie było na to czasu przed wyjazdem, a po drugie – dopiero dziś, mam czas i możliwość usiąść przy komputerze i coś napisać.

Long time I don’t praised of nothing new, because for first – there was no time before departure, and secondly today I have time and the opportunity to sit down at the computer and write something.

Przed wyjazdem do Jemielnicy (który opiszę później, jak tylko odkopię aparat fotograficzny w garażu) utkałam kilka krajek. Dokładnie trzy krajki. Pochwalę się tylko dwoma, bo… nie mam aparatu, by zrobić zdjęcie trzeciej, czego nie zdążyłam zrobić przed turniejem.

Before traveling to Jemielnica (which I will describe later, as soon as the camera will be uncovered in the garage) I wove a few selvedges. Exactly three selvedges. I’ll brag about only two, because … I do not have a camera to take a picture of the third one, which I could not do before the tournament.

Oto najnowsze tkane paski:

Here is the latest woven strips:

krajka, selvedge

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Reklamy

Długo wyczekiwany szalik skończony / The long-awaited scarf is finished (4/52)

Wczoraj w nocy skończyłam tkać szalik. Dziś rano zakończyłam już całkowicie prace nad nim, wiążąc i przycinając równo frędzle. Wyszedł szeroki i długi. I ciepły. A skoro prognozują, że znów ma sypnąć śniegiem, to nie zostanie szybko schowany do szafy.

Last night I finished weaving a scarf. This morning I was completely finished working on it, binding and trimming fringe evenly. It is wide and long. And warm. And while they forecast that will be snowing again, it will not be quickly hidden in the closet.
A tak wygląda omawiany szalik:
And so it looks like a discussed scarf:
szalik / scarf
szalik / scarf

Próba nowego krosna / Trying to a new loom

Osnułam nowe krosno, które dostałam na Walentynkowy prezent. Wszystko wydawało się być w porządku, dopóki nie utkałam sporego kawałka szalika (zaległy, obiecany w listopadzie ubiegłego roku). Przy napinaniu osnowy jeden z wałków sam się przesuwa, rozluźniając nici osnowy tak, że nie da się poprawnie utkać tkaniny. Płakać mi się chce, bo wymarzone krosno okazało się być wadliwe, a plany szybkiego utkania szalika poszły w niwecz. Póki nie zmieni się mocowania wałków, dalsza praca będzie bardzo irytująca. A zapowiadało się tak pięknie:

I wraped a new loom that I got for Valentine’s Day gift. Everything seemed to be fine until I don’t weave a sizeable piece of woven scarf (underpaid, promised in November of last year). When I tense up a warp, one of the rollers moves itself, loosening the warp so that it is impossible to properly weave a fabric. I feel like crying because I find loom turned out to be defective, and plans to weave scarf quickly went to ruin. While I do not change a clamping rollers, further work will be very annoying. And seemed to be so beautifully:

Syalik - Scarf

 EDIT:

Taśma jest dobra na wszystko!

The tape is best for everything!

I jeszcze jeden szalik / And another scarf

Z powodu kolana uszkodzonego przez mojego psa, weekend musiałam spędzić siedząc i ograniczając chodzenie do najpotrzebniejszych miejsc. Wykorzystując ten niefortunny splot zdarzeń (bo plany spędzenia weekendu były zdecydowanie inne), nałożyłam osnowę na krosno i utkałam dwa szaliki. Jeden wyszedł zdecydowanie dla mnie (ból trochę rozpraszał i nie pozwalał się skupić na pracy), a drugi powędruje do kogoś, ale na razie jeszcze nie znalazł właściciela. Wyszedł dość malutki, więc osoba, która będzie go nosić musi też być niewielka.

Because of the knee damaged by my dog​​, I had to spend the weekend sitting and limiting walking to the most needed areas. Using this unfortunate combination of events (because plans to spend the weekend were definitely different), I put the warp on the loom and wove two scarves. One is definitely for me (pain a little distracted and did not allow to focus on the job), and the other will go to someone, but so far it have not found the owner. He came out pretty tiny, so the person who will wear it must also be small.

Oto kilka zdjęć weekendowych szalików:

Here are some pictures of the weekend scarves:

Mój szaliczek. Jeśli znów zawitają do nas mrozy, będzie jak znalazł. / My scarf. If the cold weather comes back again, it will be perfect.

Mój szaliczek. Jeśli znów zawitają do nas mrozy, będzie jak znalazł. / My scarf. If the cold weather comes back again, it will be perfect.

Widać, czemu wyszedł dla mnie? / You can see why this is for me?

Widać, czemu wyszedł dla mnie? / You can see why this is for me?

Szaliczek w rozmiarze dziecięcym. / Scarf in children's size.

Szaliczek w rozmiarze dziecięcym. / Scarf in children’s size.

Zbliżenie na splot. / Closeup of weave.

Zbliżenie na splot. / Closeup of weave.

Szalik gotowy / The scarf is ready

I nastał ten dzień, w którym mój luby może się cieszyć z własnego szalika. Skończyłam tkać wczoraj, bardzo późno. Ale opłacało się. Szalik osiągnął wymiary: 2 m długości i 25 cm szerokości, więc jest to wielki, wielgachny szalik. I jest bardzo ciepły, co potwierdził mój luby po wypróbowaniu go na popołudniowym spacerze.

And there is the day in which my love can be enjoyed from his own scarf. I finished weaving yesterday, very late. But it paid off. Scarf reached dimensions: 2 m long and 25 cm wide, so it’s great great scarf. And it is very warm, which confirmed my love after trying it on an afternoon walk.

A oto kilka zdjęć skończonego już produktu:

Here are a few photos of the finished product already:

Wielki szalik w całej okazałości / Great scarf in all its glory

Wielki szalik w całej okazałości / Great scarf in all its glory

Zbliżenie na splot / Closeup of weave

Zbliżenie na splot / Closeup of weave

Frędzelki / Fringe

Frędzelki / Fringe

I kolejny szalik / And another scarf

Wiem, jestem monotematyczna. Jak się przyczepię do jednego rodzaju prac, to się odczepić nie mogę. Cóż na to poradzić?

I know, I’m monothematic. If I picking on to one kind of work, I can not unhook. What about it?

Teraz tkam szalik dla mego lubego. W kolorach, jakie sobie zażyczył, czyli wszelkie odcienie brązu. A że do mężczyzny krata pasuje, to i kraciasty szalik mieć będzie. 

Now I weave a scarf for my love. The colors that he wished itself, that all shades of brown. And that for the man chequered pattern fit, and he will have checkered scarf.

A tak oto wygląda ów szalik:

And so here’s a scarf that looks like:

Szalik dla mego lubego. / Scarf for my love.

Szalik dla mego lubego. / Scarf for my love.