Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla warsztat tkacki

Krajki / Selvedges (5 & 6/52)

Długo się nie chwaliłam niczym nowym, bo po pierwsze – nie było na to czasu przed wyjazdem, a po drugie – dopiero dziś, mam czas i możliwość usiąść przy komputerze i coś napisać.

Long time I don’t praised of nothing new, because for first – there was no time before departure, and secondly today I have time and the opportunity to sit down at the computer and write something.

Przed wyjazdem do Jemielnicy (który opiszę później, jak tylko odkopię aparat fotograficzny w garażu) utkałam kilka krajek. Dokładnie trzy krajki. Pochwalę się tylko dwoma, bo… nie mam aparatu, by zrobić zdjęcie trzeciej, czego nie zdążyłam zrobić przed turniejem.

Before traveling to Jemielnica (which I will describe later, as soon as the camera will be uncovered in the garage) I wove a few selvedges. Exactly three selvedges. I’ll brag about only two, because … I do not have a camera to take a picture of the third one, which I could not do before the tournament.

Oto najnowsze tkane paski:

Here is the latest woven strips:

krajka, selvedge

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Trochę nie udał się wzór. / I did not go pattern.

Reklamy

Próba nowego krosna / Trying to a new loom

Osnułam nowe krosno, które dostałam na Walentynkowy prezent. Wszystko wydawało się być w porządku, dopóki nie utkałam sporego kawałka szalika (zaległy, obiecany w listopadzie ubiegłego roku). Przy napinaniu osnowy jeden z wałków sam się przesuwa, rozluźniając nici osnowy tak, że nie da się poprawnie utkać tkaniny. Płakać mi się chce, bo wymarzone krosno okazało się być wadliwe, a plany szybkiego utkania szalika poszły w niwecz. Póki nie zmieni się mocowania wałków, dalsza praca będzie bardzo irytująca. A zapowiadało się tak pięknie:

I wraped a new loom that I got for Valentine’s Day gift. Everything seemed to be fine until I don’t weave a sizeable piece of woven scarf (underpaid, promised in November of last year). When I tense up a warp, one of the rollers moves itself, loosening the warp so that it is impossible to properly weave a fabric. I feel like crying because I find loom turned out to be defective, and plans to weave scarf quickly went to ruin. While I do not change a clamping rollers, further work will be very annoying. And seemed to be so beautifully:

Syalik - Scarf

 EDIT:

Taśma jest dobra na wszystko!

The tape is best for everything!

Jesień – czas na szaliki / Autumn – time for scarfs

Tak, tak… kolejny szalik się tworzy. Tym razem na krosenku.

Yes, yes… Another scarf is create. In this time on loom.

A tak wygląda:

And how it looks:

szalik scarf szalik scarf

Kolory są przekłamane: to, co jest niebieskie, w rzeczywistości jest zielone.

Colors are misrepresented: this what is blue in real is green.

I co ja narobiłam? / What have I done?

Utkałam wreszcie ten półprzezroczysty szaliczek. Mimo tego, że ma luźny splot i tak jest sztywny. To chyba przez wełniane nici, których użyłam. Bardzo trudno mi było zapanować nad ciągle rwącymi się nićmi w osnowie. Przędza okazała się być ładną, ale nieodpowiednią do mojego stylu tkania.

I have woven this translucent scarf. Despite this, it has loosely weave, it is rigid. I think it is fault of wool, that I used. It was a dificult to control a warp, when threads come off. A yarn is beautiful, but inadequate for my weaving style.

Nie wiem, czy będę ten szalik w ogóle używać, bo inaczej go sobie wyobrażałam. Na razie jest, a prezentuje się o tak:

I have no idea that I will use that scarf, because I imagined otherwise this scarf. For now it is, and it presented like this:

Ręcznie tkany szalik / Hand woven scarf Ręcznie tkany szalik / Hand woven scarf

Kolejny sukces / Another succes

Tym razem odniosłam sukces na polu tkackim. Udało mi się utkać materiał tak rzadko, jak sobie umyśliłam. Mogę już tkać worki na ziemniaki.

In this time I succeeded on weaving. I managed to weave a fabric as loosely as I wanted. Now I could to weave a sacks for potatoes.

szalik / scarf

Baza do dalszych prac / Base for further work

To, że nic nowego nie pojawia się na blogu, nie znaczy, że nic nie robię. Robię, robię, tylko pracy jest tak dużo i tyle się dzieje wokół, że ze wszystkim nie nadążam.
Ale pochwalę się utkanym kawałkiem materiału w nowym wzorze.

The fact that nothing new appears on the blog, does not mean doing nothing. I do, I do, I only work so much and so much is happening around that I can not keep up with everything.
But I praise be woven piece of cloth in the new pattern.

Fragment utkanego materiału. / Fragment of woven fabric.

Fragment utkanego materiału. / Fragment of woven fabric.

Na 90% będą z niego torby na ramię, ale może coś innego przyjdzie mi do głowy i sama się zaskoczę.
W tak zwanym międzyczasie zszywam swoją zapomnianą, haftowaną sakiewkę. Pozostało ją tylko ozdobić sznurkami i frędzlami i znów będę miała się czym pochwalić.
Nic to, śniadanie zjedzone, herbata wypita, trzeba brać się za robotę.

At 90% it will be shoulder bag, but maybe something else will come to my mind and I’ll surprise myself.
In the meantime, I stapling my forgotten, embroidered purse. It left only to decorate the strings and tassels, and again I will have something to boast about.
Nothing is, breakfast is eaten, tea is drunk, I need to back to the job.

 

Szalik gotowy / The scarf is ready

I nastał ten dzień, w którym mój luby może się cieszyć z własnego szalika. Skończyłam tkać wczoraj, bardzo późno. Ale opłacało się. Szalik osiągnął wymiary: 2 m długości i 25 cm szerokości, więc jest to wielki, wielgachny szalik. I jest bardzo ciepły, co potwierdził mój luby po wypróbowaniu go na popołudniowym spacerze.

And there is the day in which my love can be enjoyed from his own scarf. I finished weaving yesterday, very late. But it paid off. Scarf reached dimensions: 2 m long and 25 cm wide, so it’s great great scarf. And it is very warm, which confirmed my love after trying it on an afternoon walk.

A oto kilka zdjęć skończonego już produktu:

Here are a few photos of the finished product already:

Wielki szalik w całej okazałości / Great scarf in all its glory

Wielki szalik w całej okazałości / Great scarf in all its glory

Zbliżenie na splot / Closeup of weave

Zbliżenie na splot / Closeup of weave

Frędzelki / Fringe

Frędzelki / Fringe