Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla wełniane skarpety

Wełniane skarpety raz jeszcze / Woolen socks just more time

Z powodu tego, że skarpety, które zrobiłam sobie, spodobały się mocno, powstała wersja męska. Z grubej, dość sztywnej wełny o ciemnym „niebrudzącym się” kolorze. A prezentują się na nogach zadowolonego właściciela o tak:

Due to the fact that the socks that I made for myself were liked very strong, I made a male version. Of thick, rather rigid wool with a dark „non-staining” color. And how they appear on the feet of a satisfied owner:

skarpety06

Podobają się? Wyglądają, jak robione techniką naalbindingową, ale są zrobione na szydełku. I myślę, że to nie ostatnie takie skarpety. Dość dobrze się je nosi, a pisze to ktoś, kto jest chory, gdy musi włożyć na stopy skarpety sklepowe.

Do you like it? They look like made in naalbinding techniques, but they are made on crochet. And I think it’s not the last pair of socks. It is comfortable to wear it, and this writes a person which is sick when must to put on his feet socks from shop.

 

Reklamy

Wełniane skarpety / Woolen socks

W szafie mam dużo uprzędzonej wełny, która nie przedstawia zbyt wielkiej wartości: jest brzydko (krzywo) uprzędzona, powiązana w wielu miejscach, bo pogryzły ją mole i w ogóle jest brzydka. Wstyd ją światu pokazywać.

In the closet I have a lot of spuned wool, which does not have too great value: it is ugly (askew) spun, tied in many places, because was eaten by moth, and even is ugly. It’s shame to show it to the world.

Mając zatem trochę więcej wolnego czasu, postanowiłam przerobić ją na skarpetki. Dla siebie. Znalazłam film na You Tube świetnie pokazujący, jak zrobić skarpety na szydełku i zabrałam się do pracy. Oto, co powstało (i jak powstawało) w sześć dni:

Having therefore a little more free time, I decided to convert it into a socks. For myself. I found the video on You Tube (in polish version) great showing how to make socks with crochet and I get to work. Here’s what came out (and how arose) in six days:

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Nie są to skarpety idealne, ale jak na pierwszą parę, jestem z nich bardzo dumna.

There are sock not perfect, but for the first pair, I’m very proud of them.

Ach, i sznureczki do wiązania skarpet też są ręcznie robione na lucecie z przędzonej przeze mnie wełny. Chwosty również wykonałam sama. Dzięki temu rozwiązaniu skarpety przylegają do ciała cały czas i się nie zsuwają.

Oh, and strings to tie or socks are hand-made by me on lucet with wool that I spun. Tassels also was made by myself. With this embodiment, the sock adhering to the body all the time and does not slip.