Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla wełniany sznurek

Wełniane skarpety / Woolen socks

W szafie mam dużo uprzędzonej wełny, która nie przedstawia zbyt wielkiej wartości: jest brzydko (krzywo) uprzędzona, powiązana w wielu miejscach, bo pogryzły ją mole i w ogóle jest brzydka. Wstyd ją światu pokazywać.

In the closet I have a lot of spuned wool, which does not have too great value: it is ugly (askew) spun, tied in many places, because was eaten by moth, and even is ugly. It’s shame to show it to the world.

Mając zatem trochę więcej wolnego czasu, postanowiłam przerobić ją na skarpetki. Dla siebie. Znalazłam film na You Tube świetnie pokazujący, jak zrobić skarpety na szydełku i zabrałam się do pracy. Oto, co powstało (i jak powstawało) w sześć dni:

Having therefore a little more free time, I decided to convert it into a socks. For myself. I found the video on You Tube (in polish version) great showing how to make socks with crochet and I get to work. Here’s what came out (and how arose) in six days:

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Nie są to skarpety idealne, ale jak na pierwszą parę, jestem z nich bardzo dumna.

There are sock not perfect, but for the first pair, I’m very proud of them.

Ach, i sznureczki do wiązania skarpet też są ręcznie robione na lucecie z przędzonej przeze mnie wełny. Chwosty również wykonałam sama. Dzięki temu rozwiązaniu skarpety przylegają do ciała cały czas i się nie zsuwają.

Oh, and strings to tie or socks are hand-made by me on lucet with wool that I spun. Tassels also was made by myself. With this embodiment, the sock adhering to the body all the time and does not slip.

Reklamy

Koniec jest bliski! / The End is Near!

Końcówki są najgorsze… widzisz, że już niewiele zostało do zrobienia, a robota się ciągnie i ciągnie i końca jej nie widać… Mogę się założyć, że tę resztkę kłębka będę przerabiać na sznurek do końca tego dnia.

Endings are the worst… you see you have not much to do and the work continues on and on and you can’t see the end of it… I bet that the rest of hank I will be transformed into a string to the end of the day.lucety05

Cisza! Tu się plecie! / Silence! Here it is weaving!

Długo niczego nie pisałam, ale to tylko dlatego, że mam bardzo mało wolnego czasu. Ostatnio jednak dostałam duże zlecenie od Lorifaktora (obowiązuje nas oczywiście umowa o dzieło) i zatonęłam w wełnie i sznurkach. Tyle już uplotłam:

Long time I did not write anything, but that’s only because I have a very little free time. Recently, however, I received a large order from Lorifaktor (valid letter contract work, of course) and I sank in wool and strings. I have laced so much already:

sznurki / laces

A tak wygląda moja prawa dłoń po ledwie godzinie pracy. Na szczęście nie przetarłam skóry do krwi.

And how looks my right hand after only an hour of work. Fortunately, I not rubbed the skin into the bloodstream.

dłoń rzemieślniczki / an artisan's hand

Korzystając z czasu, który mogę przeznaczyć na rzemiosło, idę pleść dalej…

Use the time that I could spend on crafts, I go to weave on …

Sznureczki wełniane / Wool strings

Na prośbę pana T. zrobiłam mu wełniane sznureczki. Nasiedziałam się trochę nad nimi, bo wełnę się dość trudno splata, a i skórę taka przędza wełniana potrafi przeciąć. Podczas prac jeszcze spowalniał mnie stan mojego starego lucetu. Ma już bardzo poprzecierane od pracy ramiona i z każdym kolejnym splotem zbliża się nieuchronnie jego koniec. A tego się obawiam, bo nie mam nowego na jego miejsce.

Czas zasiąść na powrót do krosna i utkać do końca krajkę, którą również (jak tę, w serduszka) przerobię na paski bardziej współczesne.

***

At the request of Mr. T. I made him a woolen strings. I worked a little bit on them, because wool is quite difficult to weave, and even the skin is able to cut by woolen yarn.  While work still slowing me a state of my old lucet.  He has very worn arms from hard working and with each splice, approaching its end. And this is what I’m afraid, because I hadn’t new one in its place.

Time to sit back to the loom and weave the end selvedge, which is also (like the one in the hearts) I will make into a more contemporary bars.

Wełniany sznurek w szaro-zielonym kolorze *** Woolen string in gray-green color

Wełniany sznurek w szaro-zielonym kolorze
***
Woolen string in gray-green color

Na musztardowo / On the mustard

Praca nad pasami tkanymi została zakończona.
Jestem zadowolona z rezultatów, bo naprawdę wydawało mi się, że będzie to wyglądało o wiele gorzej.

***

Working on a woven belt has been completed.
I am pleased with the results, because they really seemed to me that it will look a lot worse.

Strasznie dużo czasu zabrało mi ich utkanie, bo każdą z tabliczek musiałam przekręcać osobno, a było ich „zaledwie” trzydzieści sześć. Kolejne będą tkane już przy pomocy siatki/bardka, co zdecydowanie zwiększy tempo pracy, ale też zmieni wzór, w jaki układa się osnowa.

***

Awful lot of time it took me to woved them, because each of the tablets I had to turn separately, and there were „only” thirty-six. Another ones will be woven using the grid / bardko, what ultimately increasing the pace of work, but also change the pattern in which the carcass is laid.
Do kompletu został spleciony jeszcze sznurek z tej samej wełny.

***

The set has been intertwined with the lace the same wool.

Na przyszłość, jeśli będę robić ich więcej, muszę zaopatrzyć się w ochraniacz na palce. Szorstka faktura wełny potrafi poranić do krwi.
Ale splot wyszedł bardzo równy. I to kolejny powód do dumy, prawda?

***

For the future, if I do more of them, I must obtain the protector of the fingers. The rough texture of the wool can injure the blood.
But the splice came out very equal. And that’s another reason to be proud of, right?