Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Lipiec, 2014

Przędę, przędę / I spin, I spin

Oj, przędę i to cienko! A przynajmniej się staram, by było cienko.
Wreszcie ujarzmiłak kołowrotek i mogę się oddać przyjemności przędzenia w tempie ekspresowym (w porównaniu do przędzenia na wrzecionie).
Przez parę sesji z kołowrotkiem uprzędłam prawie kilometr nici! Co z wrzecionem byłoby nie do pomyślenia.
Za chwilę będę musiała albo wyciągnąć runo z piwnicy (które czeka już od paru lat na przerobienie na przędzę), albo będę musiała zamówić fabryczną czesankę.
A tak oto prezentuje się to, co udało mi się uprząść:

Oh, spin and is thin! Or at least I try to be thin.
Finally ujarzmiłak reel and I can give pleasure spinning at express pace (compared to spinning on the spindle).
For a couple of sessions with the spool of thread spun almost a kilometer! What the spindle would have been unthinkable.
In a moment I’ll have to either remove the fleece from the basement (which has been waiting several years for processing into yarn), or I’ll have to order a factory tops.
And so here is presented what I was able to spin:

Przędza na szpulce / Thread on the bobbin Przędza na motowidle / Yarn on Motovidlo Przędza na szpulce / Thread in the bobbin

Reklamy

Ostatni wytwór rąk / The last product of hands

Oto co ostatnio w przerwach między robotą w polu i domu zrobiłam.

Here what I did at last in the intervals between the work in the field and the house.

serwetka z ocieplaczem

Ot, taki sobie kuchenny komplecik z myślą o zbliżających się z wolna chłodnych dniach.
Komuś byłby potrzebny?

Oh, such a kitchen a complete set with a view to the upcoming slowly cool days.
Someone would be needed?

Praca, praca! / Work, work!

Wpadłam na chwilę, by zakomunikować, że żyję i na razie nie zamierzam tego stanu zmieniać.
Pracy mam sporo, bo to i sezon w ogrodzie i na turniejach, więc często nie wiem, w co ręce włożyć i od czego zacząć.
A co robię w sensie rzemieślniczym? Przędę, tkam i plotę 😉

I stopped for a moment to announce that I live and if I’m not going to change this state.
I have a lot of work, because it and the season in the garden and in tournaments, so I often do not know what hand insert and where to start.
And what I do in the sense of craft? Spin, weave and weave 😉

krajka bardkowa / selvage woven at bardko Przędza / yarn Wiązadła / Laces Wiązadła / Laces Wiązadła / Laces Wiązadła / Laces