Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla pokaz

Rękodzielników Spotkania / Handicraftman’s Meetings

W naszym mieście od niedawna zaczęto organizować spotkania, na których można zaprezentować swoje prace, podzielić doświadczeniem i opowiedzieć o swojej pasji. Na ostatnich zajęciach przygotowałam krótki pokaz o przędzeniu.

In our town recently it has began to organize meetings on which we will present our work, share experiences and talk about our passion. At the last meeting I prepared a brief demonstration of spinning.

Zaczęłam od prezentacji przygotowania runa owczego do przędzenia: czesanie za pomocą wielkich szczotek.

I started with the presentation of preparation fleeces for spinning: combing through large brushes.

3SR03

Następnie pokazałam, jak się przędzie na wrzecionie:

Then I showed how to spun on a spindle:

3SR01

A jak na kołowrotku:

And how on the reel:

3SR02

I co się robi z nicią, którą już uprzędziemy:

And what to do with thread, which we already weaved:

3SR04

Nie wiem czemu ostatnie zdjęcie nie chce się ustawić pionowo. WordPress usunął możliwości edycji zdjęć i nie jestem w stanie tego w żaden sposób naprawić. Przepraszam za Wasz ból szyi, gdy będziecie przeglądać mój wpis.

I do not know why the last picture do not want to set vertically. WordPress removed the photo editing and I’m not able to fix it in any way. I’m sorry for your pain in neck, when you view my entry.

Kolejne Spotkanie Rękodzielników planowane jest na 24 listopada br. od godziny 17. W imieniu organizatorki, serdecznie zapraszam do udziału. O całym wydarzeniu można poczytać TUTAJ.

Next Handicraftsman’s Meeting is planned for 24 November, starting at 5 pm. On behalf of the organizers, you are cordially invited to attend. The whole event can be read HERE (only in polish).

Reklamy

Nauka nie idzie w las / The study does not go into the woods

Tylko do biblioteki miejskiej. Będę uczyć dzieciaki, jak wygląda proces przędzenia i tkania. I to w praktyce. I to już jutro.

Only to municipal library. I’ll teach the kids how looks the process of spinning and weaving. And in practice. And it will be tomorrow.

Roboty trochę z tym jest, bo trzeba przygotować wszystko, co potrzebne: kołowrotek, krosna, ramki do tkania, wełnę w kłębkach i runo do przędzenia. No i sprawdzić po zimie ubrania średniowieczne. Mole na pewno nic z nimi nie zrobiły, bo schowałam je w worki próżniowe.

I have a little work with it, is because I have to prepare everything needed: wheel, loom, frame weaving, wool in hanks and fleece for spinning. Well, I must check the medieval clothes after winter. Moths certainly none of them did not, because I hid them in vacuum bags.

Zostawiam Was z gotowymi już rameczkami, a ja uciekam do dalszych przygotowań.

I leave you with ready-made frames already weaving, and I’m running for further preparation.

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie ;)

Rameczki do utkania wszystkiego, co wyobraźnia podpowie 😉

Nowa krajka na krośnie / New selvedge on loom

Kiedy osnuwałam krosno, nie miałam za dużo czasu, by pomyśleć i dokładnie zaplanować wzór. Dlaczego? A to z takiego powodu, iż zostałam poproszona o krótki wykład i pokaz dla dzieci, który miał miejsce w miejskiej bibliotece. Temat obejmował życie w średniowiecznym mieście, gdzie opisane były też przeróżne zawody w tym prządka i tkaczka. Te właśnie profesje zaprezentowałam zebranym w sali maluchom. Wyglądało na to, że się im podobało, bowiem każdy chciał na chwilę choć przysiąść przy moim krosenku i kilka razy przepuścić czółenko między osnową.

When I dressed my loom I had not to much time for think and carefully planned the pattern. Why? Because I was asked to brief lecture and demonstration for children, which were in the local library. Concerned about the life in the medieval town, which were also described a various professions including the spinner and weaver. Exactly this professions I have presented for little ones gathered in the hall. It seemed that them like that, because everyone wanted to sit down for a while at my loom and to pass a few times the shuttle between the warp.

A tak wygląda naprędce stworzony wzór:

And how looks a hastily created pattern:

Krajka we wzorze przypadkowym. 100% wełny.

Krajka we wzorze przypadkowym. 100% wełny.

Nie wiem, do czego mogłaby się nadawać, bowiem czarna nić rwie się co chwilę, co powoduje, że na krótkim odcinku jest bardzo dużo supełków. Nie widać ich na „prawej” stronie krajki, co nie zmienia faktu, że tam są i wcale nie przydają jej ani jakości, ani wyglądu. Ale miło jest wrócić do tkania po długiej przerwie.

I do not know what would be suitable for, because black strand breaks every moment, with the result that a short section have a lot of knots. You can not see them on the „right” side of the selvedge, which does not change the fact that they are there and it’s not useful or quality or appearance.  But it’s nice to get back to knitting after a long break.