Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Dzień Tkaczki

Dzień Tkaczki / Weavers Day

W pierwszą sobotę października przypada Dzień Tkaczki, świętowany we wszystkich miejscach, gdzie stoją krosna i mieszkają tkaczki i tkacze.

On the first Saturday of October falls Weaver‚s Day, celebrated in all places where stand looms and live weavers.

Z tej okazji wszystkim, którzy parają się lub pasjonuje ich tkactwo życzę wytrwałości i cierpliwości, bo tylko z tymi cechami można dojść do artystycznego kunsztu w tkaninie.

On this occasion for all those who dabble in or passionate about a weaving I wish you perseverance and patience, because only with those characteristics you can lead to artistic craftsmanship in the fabric.

Mój mały świat na turnieju w Jemielnicy w tym roku. Wszystkiego najlepszego wszystkim tkaczkom i tkaczom! :D // My little world on tournament in Jemielnica this year. All the best to all the weavers! :D

Mój mały świat na turnieju w Jemielnicy w tym roku.
Wszystkiego najlepszego wszystkim tkaczkom i tkaczom! 😀 // My little world on tournament in Jemielnica this year.
All the best to all the weavers! 😀

Reklamy

Dzień Tkaczki / Weaver Day

Zwykle ten dzień zwykłam spędzać w Bliżynie, gdzie w Domku Tkaczki czekały zawsze chętne do współpracy krosna i przepyszny poczęstunek, a także (może a zwłaszcza) wspaniali, pełni zapału do zaszczepiania swoich zainteresowań innym ludzie. Niestety, ten rok był (i jest) jaki był (i jest), zatem Dzień Tkaczki spędziłam w domu. Nie zmarnowałam tego „wolnego” czasu danego przez kapryśny Los. Usiadłam zatem przy swoim krośnie, które może nie jest z prawdziwego zdarzenia, ale bardzo funkcjonalne i utkałam do końca krajkę.

Normally, I used to spend these day in Bliżyn, where in the House of Weaver waited a  cooperative looms and delicious refreshments, and (perhaps especially) great, full of enthusiasm to inoculate their interests to other people. Unfortunately, this year was (and is) what was (and is), so the Weaver Day I spent at home.  I  din’t wasted this „free” time given by capricious fate.  So I sat at my loom, which may not be a real loom, but very functional and wove to the end a selvedge.

Świeżo utkana krajka.

Świeżo utkana krajka.

Teraz musi sobie poleżeć i „odpocząć”, by można było prace nad nią całkowicie zakończyć. A do czego posłuży, to się zobaczy w przyszłości.

Now it has to lie down and „rest”, to be able to work on it completely finished.  And what it was for, we’ll see in the future.