Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla włóczka

Prawie… / Almost…

Prawie  100 gram. Dokładnie 94 gramy szczęścia.

Almost 100 grams. Exactly 94 grams of happiness.

wełna03

Własnoręcznie uprzędziona na kołowrotku, zdwojona, wyprana i ustabilizowana wełna, gotowa do przerobienia jej w coś użytecznego.

Personally spun on a spinning wheel, disoriented, laundered and stabilized wool, ready to rewrite it into something useful.

Reklamy

Przędzie się nić… / Is spun a thread…

Mój kołowrotek przestał się na mnie boczyć i wreszcie znów możemy współpracować. To, co na szpulce, to wstęp do pewnego projektu do rekonstrukcji…

My reel had already not angry at me, and finally we can work together again. What is in the bobbin, it is a prelude to a project for the reconstruction

Drugi szalik / Second scarf (2/52)

W ramach przypomnienia sobie, jak działa maszyna dziewiarska, zrobiłam kolejny szalik. Tym razem dzianinowy, nie tkany. Wymaga jeszcze wyprasowania i delikatnej kosmetyki, ale już prezentuje się ładnie.

To remember how to use a knitting machine I have made another scarf. In this time is knitting, not wowen. It need ironining and little cosmetic things, but now it presens nice.

Do jego wykonania użyłam starej włóczki, prawdopodobnie akrylu, wykonanej przez wrocławską fabrykę Wel-Tex, co mogę wyczytać z etykiety zastępczej. Kolor jest bardziej intensywny w rzeczywistości, niż na zdjęciach.

For made it I was use an old yarn, propobly acrylic, made by wroclaw’s factory Wel-Tex, which I could read from substitute label. A color is more intensive in real, than on photo.

A prezentuje się tak:

And it presents like this:

Szalik Scarf

Jeszcze zdążyłam wydziergać kawałek nowego szalika. Ten będzie mógł się poszczycić ażurowym wzorem, o takim:

Jet I had time to knitting a fragment of new scarf. This one could boast an openwork pattern, like this:

Szalik / Scarf

Zaczynamy / Here we go!

Prawie cały dzień zajęło mi przewijanie włóczki w motki. Teraz pozostało tylko zaprząść do pracy maszynę dziewiarską i udziergać coś ładnego.

Almost all day it tooks me re-warp yarn in to hank. Now it left to take a knitting machine to work and make something pretty.

A tak wyglądała praca nad motkami:

And how looked a work on a hanks:

włóćzka / yarn włóczka / yarn