Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla ręczne tkanie

Jesień – czas na szaliki / Autumn – time for scarfs

Tak, tak… kolejny szalik się tworzy. Tym razem na krosenku.

Yes, yes… Another scarf is create. In this time on loom.

A tak wygląda:

And how it looks:

szalik scarf szalik scarf

Kolory są przekłamane: to, co jest niebieskie, w rzeczywistości jest zielone.

Colors are misrepresented: this what is blue in real is green.

Reklamy

Podstaweczki w paseczki / Pads in strips

Tak w wolnej chwili natchnęło mnie, by zrobić podstawki pod kubki, czy talerze. A po co szyć, czy wyszywać, kiedy można takie coś utkać?
I z takiego myślenia zrodziło się to:

So in my free time something inspired me to make a pads for cups or plates. And what for sew or embroider when I can weave such things?
And with such thinking is born this:

serwetka napkin serwetka napkin serwetka napkin serwetka napkin

Deszczowa niedziela / Rainy Sunday

Z powodu deszczu prace na „polu” zostały wstrzymane. A że moja skromna osoba nie umie usiedzieć bezczynnie, to zabrała się tkanie. Już od wielu dni mnie krosno ciągnęło niczym magnes, więc trzeba było dać upust potrzebom i namiętnościom.
Z tego wszystkiego powstały dwie, malutkie krajki. O takie:

Because of the rain the work in the „field” have been suspended. And that’s my humble person can not sit idly by, it took up weaving. For many days loom drew me like a magnet, so you had to give vent to the needs and passions.
From all this arose two tiny selvedge. About this:

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Moje nowe paseczki. / My new strips.

Miały być to podstawy pod podwiązki, ale wyszły za szerokie, więc muszą posłużyć do innych celów.
Cóż, tak to jest, jak się długo podwiązek nie robi…

They were to be a basis for garters, but came too wide, so they must be used for other purposes.
Well, yes it is, how long does garters …

Nowa torba / New bag

Pamiętacie „materiał” w prążki, który prezentowałam parę wpisów temu? A czy pamiętacie, że miał być przeznaczony na uszycie czegoś?
No to teraz zobaczcie, co z niego mi się zrobiło:

Remember the „material” in the bands, which I presented a few posts ago? And if you remember, that was intended to sew something?
Well now look what it did to me:

Tak oto torebka prezentuje się na człowieku, to znaczy na mnie. / Thus handbag looks for a man, that is on me.

Tak oto torebka prezentuje się na człowieku, to znaczy na mnie. / Thus handbag looks for a man, that is on me.

Taka oto dość poręczna torba się uszyła. Pasek i boki torby zostały utkane osobno i później wszyte. Guzik i  pętelka zotały zrobione ze sznurka, który wcześniej splotłam.

This here is quite handy bag is sewn. The strap and side bags are woven separately and then sewn. Button and loop were made ​​of twine, which I had weave ealier.

Tak wyglądają doszyte boki torby, które od razu tworzą pasek. / So look stitched sides bags that immediately form a strip.

Tak wyglądają doszyte boki torby, które od razu tworzą pasek. / So look stitched sides bags that immediately form a strip.

Niestety, nie nauczyłam się jeszcze robić podszewek, więc torba jest jej pozbawiona, co raczej nie przeszkodzi z niej w pełni korzystać, bo materiał tkałam dość ściśle.

Unfortunately, yet I not learned to do linings, so the bag is its lacking, but rather it not make not interfere with the full use because the material I woven quite closely.

A tak torba wygląda w środku, wydaje się być pojemna. / And this bag looks like, seems to be roomy.

A tak torba wygląda w środku, wydaje się być pojemna. / And this bag looks like, seems to be roomy.

Jak Wam się podoba to, co stworzyłam?

How do you like what I created?

Drugi szaliczek / The second scarf

Jak obiecałam, chwalę się drugim szalikiem, utkanym na prezent dla mamy. Zdjęcie może nie oddaje dokładnie prawdziwych kolorów tkaniny, ale fotografię robiłam, kiedy było już dość ciemno. Sztuczne światło nie jest najlepszym światłem do robienia zdjęć. A szalik potraktowany lampą błyskową stawał się biało-niebieską plamą.

As promised, I praise the second scarf, woven gift for mom. Picture may does not give exactly the true colors of fabric, but the photograph I did when it was already quite dark. Artificial light is not the best light for taking pictures. A scarf treated by flash became white and blue stain.

A tak oto wygląda drugi szalik:

And here’s the second scarf looks like:

Drugi prezent, własnoręcznie utkany / The second gift, hand-woven

Drugi prezent, własnoręcznie utkany / The second gift, hand-woven

Szaliczek / Scarf

Prezentuję Wam jeden z szaliczków, jakie zrobiłam na prezenty świąteczne. Ten „model” należy do mojej siostry, a wygląda tak:

I present to you one of the scarves that I made for Christmas gifts. This „model” belongs to my sister, and looks like this:

Trzykolorowy, ręcznie tkany szalik / Three-color, hand-woven scarf

Trzykolorowy, ręcznie tkany szalik / Three-color, hand-woven scarf

A tu w drugiej odsłonie ten sam szaliczek :) / And here's the second installment of the same scarf

A tu w drugiej odsłonie ten sam szaliczek 🙂 / And here’s the second installment of the same scarf

Właścicielce się spodobał i nadal podoba, jak wywnioskowałam z jej słów, co bardzo cieszy i zachęca do dalszych prac nad takimi „projektami”. Na krosenku już wisi kolejna osnowa na szalik dla lubego, tylko muszę uzupełnić zapas włóczki i już mogę tkać dalej. Na pewno tym razem zrobię zdjęcia.

Owner liked and still like it, as I understood her words, which are very happy and encourages further work on such ‚projects’. On the loom now hangs an another warp for scarf for my love, but I have to replenish the supply of yarn and I can weave on. For sure this time I will do photos.