Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla Październik, 2015

Dzień Tkaczki / Weavers Day

W pierwszą sobotę października przypada Dzień Tkaczki, świętowany we wszystkich miejscach, gdzie stoją krosna i mieszkają tkaczki i tkacze.

On the first Saturday of October falls Weaver‚s Day, celebrated in all places where stand looms and live weavers.

Z tej okazji wszystkim, którzy parają się lub pasjonuje ich tkactwo życzę wytrwałości i cierpliwości, bo tylko z tymi cechami można dojść do artystycznego kunsztu w tkaninie.

On this occasion for all those who dabble in or passionate about a weaving I wish you perseverance and patience, because only with those characteristics you can lead to artistic craftsmanship in the fabric.

Mój mały świat na turnieju w Jemielnicy w tym roku. Wszystkiego najlepszego wszystkim tkaczkom i tkaczom! :D // My little world on tournament in Jemielnica this year. All the best to all the weavers! :D

Mój mały świat na turnieju w Jemielnicy w tym roku.
Wszystkiego najlepszego wszystkim tkaczkom i tkaczom! 😀 // My little world on tournament in Jemielnica this year.
All the best to all the weavers! 😀

Reklamy