Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla prezentacja

Rękodzielników Spotkania / Handicraftman’s Meetings

W naszym mieście od niedawna zaczęto organizować spotkania, na których można zaprezentować swoje prace, podzielić doświadczeniem i opowiedzieć o swojej pasji. Na ostatnich zajęciach przygotowałam krótki pokaz o przędzeniu.

In our town recently it has began to organize meetings on which we will present our work, share experiences and talk about our passion. At the last meeting I prepared a brief demonstration of spinning.

Zaczęłam od prezentacji przygotowania runa owczego do przędzenia: czesanie za pomocą wielkich szczotek.

I started with the presentation of preparation fleeces for spinning: combing through large brushes.

3SR03

Następnie pokazałam, jak się przędzie na wrzecionie:

Then I showed how to spun on a spindle:

3SR01

A jak na kołowrotku:

And how on the reel:

3SR02

I co się robi z nicią, którą już uprzędziemy:

And what to do with thread, which we already weaved:

3SR04

Nie wiem czemu ostatnie zdjęcie nie chce się ustawić pionowo. WordPress usunął możliwości edycji zdjęć i nie jestem w stanie tego w żaden sposób naprawić. Przepraszam za Wasz ból szyi, gdy będziecie przeglądać mój wpis.

I do not know why the last picture do not want to set vertically. WordPress removed the photo editing and I’m not able to fix it in any way. I’m sorry for your pain in neck, when you view my entry.

Kolejne Spotkanie Rękodzielników planowane jest na 24 listopada br. od godziny 17. W imieniu organizatorki, serdecznie zapraszam do udziału. O całym wydarzeniu można poczytać TUTAJ.

Next Handicraftsman’s Meeting is planned for 24 November, starting at 5 pm. On behalf of the organizers, you are cordially invited to attend. The whole event can be read HERE (only in polish).

Reklamy

Dwa dni i jeszcze jeden / Two days and another

Piątek i sobota minęły bardzo szybko. Jeszcze tylko dziś będzie można podziwiać dzieła twórców, rzemieślników i artystów.
A tak prezentowało się moje stoisko, współdzielone z Made by Hands:

Friday and Saturday passed very quickly. Just today will be on display works by artists, craftsmen and artists.
And so presented my booth, shared with Made by Hands:

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands

XVII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, stoisko Gildii i Made by Hands

Gildia w Opolu, (nie) całkiem fantastycznie / Guild in Opole, (not) quite fantastic

W ostatnią sobotę (13 kwietnia br.) mieliśmy nie lada okazję uczestniczyć w IV Opolskich Spotkaniach Fantastycznych, gdzie prezentowaliśmy rzemiosło średniowieczne oraz pokazywaliśmy swoje wyroby. Chętnym opowiadaliśmy również o naszej pasji, jaką jest odtwórstwo. Co prawda był to bardziej konwent fantasy (na co ewidentnie wskazuje nazwa), ale wszak nigdy dość możliwości zarażania swoją pasją, czyż nie?

Poniżej nieco fotografii zrobionych podczas OSFu (przepraszam, że są jednorakie).

***

Last Saturday (April 13 this year.) we had a real opportunity to participate in IV Opole’s Fantasy Meetings, where we presented the medieval crafts and showed our wares.  The person who will heard we talked also about our passion, which is re-enacting. Although it was more of a fantasy convention (which clearly indicates the name), but after all, never quite possible to infect your passion, do not you?

Below are some photographs taken during OFM (sorry, that they are look the same).

Chico Kaletnik przy pracy Tancerka Belly Dance Tancerka Belly Dance Tancerka Belly Dance Nasz kramik Nasz kramik Ćwiczący wojownik