Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla nić

Prawie… / Almost…

Prawie  100 gram. Dokładnie 94 gramy szczęścia.

Almost 100 grams. Exactly 94 grams of happiness.

wełna03

Własnoręcznie uprzędziona na kołowrotku, zdwojona, wyprana i ustabilizowana wełna, gotowa do przerobienia jej w coś użytecznego.

Personally spun on a spinning wheel, disoriented, laundered and stabilized wool, ready to rewrite it into something useful.

Reklamy

Co u mnie? Nic nowego… / What with me? Nothing new…

Nadal przędę, bowiem szara nić schnie powoli, dźwigając litrową butelkę z wodą.

I continues to spin, because the gray thread dries slowly, carrying a liter bottle of water.

przędza10

Tak, suszy się pod prysznicem…

Yes, it dried in the shower

A żeby nie siedzieć na próżno, wzięłam na warsztat beżowe runo i turkocę kołowrotkiem sąsiadom na złość.

And that not sit for nothing, I took at workshop beige fleece and make noise with reel to annoy neighbors.

przędza11

Przędzie się nić… / Is spun a thread…

Mój kołowrotek przestał się na mnie boczyć i wreszcie znów możemy współpracować. To, co na szpulce, to wstęp do pewnego projektu do rekonstrukcji…

My reel had already not angry at me, and finally we can work together again. What is in the bobbin, it is a prelude to a project for the reconstruction