Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

Archiwum dla motowidło

Przędę, przędę / I spin, I spin

Oj, przędę i to cienko! A przynajmniej się staram, by było cienko.
Wreszcie ujarzmiłak kołowrotek i mogę się oddać przyjemności przędzenia w tempie ekspresowym (w porównaniu do przędzenia na wrzecionie).
Przez parę sesji z kołowrotkiem uprzędłam prawie kilometr nici! Co z wrzecionem byłoby nie do pomyślenia.
Za chwilę będę musiała albo wyciągnąć runo z piwnicy (które czeka już od paru lat na przerobienie na przędzę), albo będę musiała zamówić fabryczną czesankę.
A tak oto prezentuje się to, co udało mi się uprząść:

Oh, spin and is thin! Or at least I try to be thin.
Finally ujarzmiłak reel and I can give pleasure spinning at express pace (compared to spinning on the spindle).
For a couple of sessions with the spool of thread spun almost a kilometer! What the spindle would have been unthinkable.
In a moment I’ll have to either remove the fleece from the basement (which has been waiting several years for processing into yarn), or I’ll have to order a factory tops.
And so here is presented what I was able to spin:

Przędza na szpulce / Thread on the bobbin Przędza na motowidle / Yarn on Motovidlo Przędza na szpulce / Thread in the bobbin

Reklamy

Pierwsza nitka / First thread

Rezultaty pierwszego przędzenia wyglądają tak:

The results of the first spinning look like this:

przędza02

 

Motowidło wykonał mój luby i – jak widać – przyrząd działa bezproblemowo.

The spool was made by my vows, and – as you can see – the unit works flawlessly.

Oczywiście nić nie jest idealnie prosta, do tego jest bardzo mocno skręcona. Tak mocno, że jakbym zdjęła ją z motowidła, skręciłaby się w mgnieniu oka. A tak wygląda w zbliżeniu:

Of course, the thread is not perfectly straight and this is very much twisted. So much that when I’ll took it off from spool, it will turned in the blink of an eye. And here is a close-up:

Pierwsze nitki własnoręcznie uprzędzione. / The first hand-spun yarn.

Pierwsze nitki własnoręcznie uprzędzione. / The first hand-spun yarn.